UA-58664777-1
 
לוגו מרפאת השיניים של ד״ר פימה
עבודה שגרתית במרפאתנו
הצגת מקרה בכנס השנתי
השתלמות בנושא הרמות סינוס
תדמית 1
ניתוח הדרכה
הדגמה במילוי חומצות היאלרוניות
הצגת מקרים
עבודה  שגרתית במרפאה
פרסום מקרה קליני
פרסום מקרה קליני
הדגמה במילוי חומצות היאלרוניות
הדגמה במילוי חומצות היאלרוניות
הצגת מקרה בכנס השנתי
הצגת מקרה בכנס השנתי
הצגת מקרה בכנס השנתי
הצגת מקרים
תעודת השתתפות מחברת alphabio
השתלמות בנושא הרמות סינוס
הצגת מקרה בכנס השנתי
הצגת מקרה בכנס השנתי
עבודה שגרתית בתחום אסתטי
הצגת מקרה בכנס השנתי
עבודה שגרתית בתחום אסתטי
הצגת מקרה בכנס השנתי
ציפויי חרסינה
מרפאתנו - ד״ר פימה עמית
ציפוי חרסינה שבוצע ע״י דר פימה