UA-58664777-1
 

שלום ותודה שבחרתם לטפל במרפאתנו ,

רצינו לבקש מכם להשאיר ביקורות חיוביות ובכך לעזור לנו להמשיך ולהצליח כדי שמטופלים אחרים גם יוכלו להתרשם ממרפאתנו , 

להשארת הביקורות פשוט מאוד לחצו על אחד או שני הכפתורים הבאים: